Back to All Events

Bywlunio | Life Drawing

£11 yr un | per person / £8 consesiwn | concessions

Bob Dydd Iau | Every Thursday 18:30-20:30

Dyddiadau | Dates:

Ebrill | April: 5, 12, 19, 26
Mai | May: 3, 10, 17, 24, 31
Mehefin | June: 7

Dosbarth heb diwtor a chyfle i ddysgu ac ymarfer sgiliau newydd gyda model byw.
This is an untutored class and an opportunity to learn and practise new skills with a life model.

Mae archebu lle yn hanfodol: I archebu lle, ffoniwch Tŷ Pawb ar | Booking Essential: To book a place call Ty Pawb on 01978 292093

neu anfonwch e-bost/or email: oriel.learning@wrexham.gov.uk

Later Event: 5 May
Saturday Art Club