Back to All Events

Clwb Celf Dydd Sadwrn | Saturday Art Club

Byddwch yn greadigol gydag amrywiaeth o wahanol weithgareddau bob dydd Sadwrn gydag artist i ehangu eich creadigrwydd a dysgu am sgiliau gwahanol mewn celf a chrefft

Get creative with a range of different activities every Saturday with an artist to expand your creativity and learn about different skills in art and craft

Ebrill/April – Rhagfyr/December 2018

10am-12.00pm age 7-11 oed/years

£6 y sesiwn/per session (£4 brawd neu chwaer/siblings)

Archebu yn hanfodol ar/Booking Essential on 01978 292093
neu e-bost/or email oriel.learning@wrexham.gov.uk

Earlier Event: 19 April
Bywlunio | Life Drawing
Later Event: 26 April
Meet the Maker